Съвет АФКОС

Състав на съвета

Председател на Съвета:

Министър на вътрешните работи

Членове:

Заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация;

Заместник-министър на вътрешните работи, определен от министъра на вътрешните работи;

Министърът на икономиката;

Министърът на околната среда и водите;