Съвет АФКОС

Състав на съвета

Председател на Съвета:

Министър на вътрешните работи

Членове:

Заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация;

Заместник-министър на вътрешните работи, определен от министъра на вътрешните работи;

Министърът на икономиката;

Министърът на околната среда и водите;

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

На 27 март 2019 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Министерството на вътрешните работи се проведе първото редовно заседание за 2019 г. на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС).