ОЛАФ през 2017 г.: мащабни разследвания слагат край на сложни схеми за измама

Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) приключи през 2017 г. мащабни разследвания, с които за пореден път демонстрира капацитета си за разкриването и разследването на сложни схеми за измама в Европа и извън нея. Разследванията на OLAF варираха от мащабни случаи на измама, при които измамниците извличат печалби от декларирането на по-ниски стойности от действителните за стоки, внесени в ЕС, до разкриването на организирани престъпни групи, извършващи измами със средства, предназначени за селското стопанство, или на измами при големи инфраструктурни проекти. Тенденциите в разследванията на измами както и конкретни случаи и операции, ръководени от OLAF, са представени в публикувания днес годишен доклад.

На пресконференцията по повод публикуването на доклада изпълняващият длъжността генерален директор на службата Никълъс Илет заяви: „Резултатите, които постигнахме в разследванията през 2017 г., показват, че работата ни е от основно значение за защитата на парите на данъкоплатците в ЕС, както и за да се гарантира, че средствата от Съюза не подхранват измами и корупция вместо да финансират проекти, които могат да имат реална добавена стойност за гражданите“.

Резултатите от разследванията на ОЛАФ за 2017 г. в цифри:

  • OLAF е приключила 197 разследвания и е отправила 309 препоръки към съответните национални органи или органи на ЕС.
  • Службата е препоръчала възстановяването на над 3 милиарда евро в бюджета на ЕС. Тази изключително висока сума е резултат от мащабни случаи на измама с декларирането на по-ниски стойности от действителните, които ОЛАФ е приключила през годината.
  • OLAF е започнала 215 нови разследвания вследствие на 1 111предварителни анализа, извършени от експерти на Службата.
  • Макар че персоналът не беше увеличен и въпреки сложния характер на случаите, по които ОЛАФ работеше, Службата успя да намали още повече продължителността на разследванията, които понастоящем отнемат средно по 17,6 месеца.

Тенденции в разследванията на измами:

Транснационалното естество на работата на OLAF ѝ дава възможност да придобие представа за променящия се характер на измамите в Европа. За втора поредна година Службата анализира в доклада си някои от подчертаните тенденции, установени по време на нейните разследвания:

  • Корупцията, конфликтът на интереси и манипулирането на тръжни процедури продължават да бъдат чести явления при измамите, засягащи структурни фондове на ЕС, като в някои случаи организирани престъпни групи се опитват да извлекат полза;
  • Все по-често измамниците се опитват да извършват измами със средства, предназначени за научни изследвания или за бежанската криза;
  • Избягването на плащането на мита се координира от международни престъпни схеми.

Уникалната роля на ОЛАФ в борбата с измами с приходи чрез провеждането на глобални разследвания:

Службата представя в настоящия доклад преглед на своите дейности, насочени към защитата на приходите на ЕС. През 2017 г. тя е приключила няколко разследвания в тази сфера. Организираните престъпни групи бързо се възползват от пропуски в нормативната уредба или от липсата на оперативeн капацитет на митническите администрации да действат отвъд националните граници . В този контекст, благодарение на способността си за действия на международно равнище и за бързо събиране и обмен на информация, ОЛАФ играе важна роля за предотвратяването и борбата с измамите с приходи , както и за оказването на съдействие на националните митнически администрации в тяхната изпълнена с предизвикателства работа.

Принос към политиките на ЕС за борба с измамите:

ОЛАФ е редовно на преден план в преговорите по законодателни текстове относно защитата на финансовите интереси на ЕС срещу измами и корупция. Решението за създаване на Европейска прокуратура през 2017 г. отбеляза повратен момент в защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. OLAF работи усърдно по този проект в продължение на повече от десетилетие и ще продължи да работи заедно с Европейската прокуратура, за да осигури ефективната защита на парите на данъкоплатците от измами и корупция.

Достъп до пълния текст на доклада.