СПОРАЗУМЕНИЕ за взаимодействие и сътрудничество между Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и Прокуратурата на Република България

На 27 октомври 2015 г. и съответно на 02 ноември 2015 г. между министъра на вътрешните работи, г-жа Румяна Бъчварова, и главния прокурор на Република България, г-н Сотир Цацаров, е подписано ново Споразумение за взаимодействие и сътрудничество между Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС и Прокуратурата на Република България. С инструкция, подписана на 26 октомври 2015 г. и 02 ноември 2015 г., досега действащата Инструкция І-103/22.04.2003 г. е отменена.

СПОРАЗУМЕНИЕ за взаимодействие и сътрудничество между Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и Прокуратурата на Република България