ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДИРЕКЦИЯ АФКОС В ЦЕНТРАЛАТА НА ОЛАФ В БРЮКСЕЛ

В периода 3-4 октомври 2018 г., представители на дирекция АФКОС - МВР, посетиха Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) с цел запознаване с работата на дирекциите и отделите в Службата и подобряване на взаимодействието и сътрудничеството между двете институции. Посещението включваше представяне на презентации и информация от страна на ръководители и служители на ОЛАФ, както и дискусии по представената информация и по конкретни казуси.

В рамките на посещението представителите на дирекция АФКОС бяха запознати в детайли с процесите на селектиране и представяне на случаите, по които се работи в ОЛАФ, както и с мерките, които се предприемат в резултат на проведените разследвания. Бяха засегнати и въпроси, свързани с програмата Hercule III, с борбата с контрабандата и нелегалното производство на цигари и със спецификата на извършване на анализ и докладване по превенцията на измамите.

Посещението беше оценено като изключително полезно и ползотворно и от двете страни, като израз на съществуващото добро сътрудничество и като  възможност за по-нататъшното му задълбочаване и разширяване в близко бъдеще. Посещението беше отразено на интернет страницата на Европейската служба за борба с измамите.

Информация за посещението, както и снимки от събитието могат да бъдат открити на електронен адрес: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/04-10-2018/olaf-receives-study-visit-bulgarian-anti-fraud-coordination-service_en