Информационна среща в изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.002-0010-С04/03.10.2016 г.

В изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.002-0010-С03/03.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, на 14 декември 2018 г. дирекция АФКОС – МВР организира информационна среща.

Информационната среща има за цел да запознае широката общественост с работата на дирекция АФКОС – МВР, както и да представи дейностите и резултатите, реализирани в изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.

В тази връзка Дирекция АФКОС – МВР има удоволствието да покани заинтересованите лица за участие в информационната среща.

За повече информация можете да се свържете с наш представител на тел.: 02/9401579 или 02/9401415.