Доклад за дейността на ОЛАФ през 2020 г.

Работата на ОЛАФ през 2020 г.: спиране на измамите, гарантиране на безопасността на европейците

За Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) 2020 г. беше белязана от жизненоважната ѝ работа, целяща да предпази гражданите на ЕС от фалшиво или неотговарящо на стандартите медицинско оборудване в контекста на коронавирусната пандемия. Като адаптира методите си на работа към предизвикателствата, породени от локдауна и ограниченията за пътуване, ОЛАФ продължи своите разследвания в защита на бюджета на ЕС от сложни схеми за измама, фалшифициране, контрабанда, корупция и конфликти на интереси. Като приключи над 200 разследвания и препоръча събирането на над 293 милиона евро, ОЛАФ продължи да гарантира, че парите на ЕС се изразходват правилно и по предназначение, т.е. в полза на всички.

Коментирайки публикуването на годишния доклад на ОЛАФ за 2020 г., генералният директор на Службата Виле Итала заяви: В много отношения 2020 г. беше уникална, но разследванията на ОЛАФ разкриха модели на тайни споразумения, конфликти на интереси, манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки, изпиране на пари и т.н., които виждаме всяка година. Това е явно доказателство, че пандемията не е била спирачка за потенциалните измамници. В действителност вирусът откри нови възможности за измами, особено на доходоносния пазар на фалшифицирани или неотговарящи на стандартите продукти, като маски за лице или дезинфектанти за ръце, което изправи ОЛАФ пред нови предизвикателства през 2020 г. Изключително горд съм, че колегите ми от ОЛАФ успяха толкова умело да се справят с тези предизвикателства, демонстрирайки издръжливост, креативност и гъвкавост, за да продължат да работят възможно най-нормално, като гарантират безопасността на европейските граждани въпреки всички породени от пандемията предизвикателства.

Резултати от разследванията на ОЛАФ през 2020 г.:

  • ОЛАФ приключи 230 разследвания и отправи 375 препоръки към съответните национални органи и органи на ЕС;
  • ОЛАФ препоръча възстановяване на 293,4 милиона евро в бюджета на ЕС;
  • ОЛАФ започна 290 нови разследвания вследствие на направените от експертите на Службата 1098 предварителни анализа.

Тенденции в разследванията на измами:

Освен фалшифицирането на медицински изделия и лични предпазни средства в хода на пандемията от COVID-19, през 2020 г. разследващите служители на ОЛАФ откриха редица други тенденции в измамите, както личи от годишния доклад. Сред тях са:

  • конфликти на интереси и тайни споразумения между бенефициенти и изпълнители, по-специално в областта на обществените поръчки;
  • фалшиви или завишени фактури, корупция и конфликти на интереси, засягащи финансирането в областта на селското стопанство и развитието на селските райони, често свързани с изпиране на пари;
  • измами с финансиране за научноизследователска дейност;
  • контрабанда на цигари и тютюн;
  • измами, засягащи околната среда и биологичното разнообразие

Опити за измама за милиони евро

Както и през предходните години, една от основните тенденции, установени от ОЛАФ през 2020 г., е манипулирането на процеса на възлагане на обществени поръчки с цел присвояване на средства от ЕС от страна на измамници. Механизмите за измама често се разпростират в няколко държави от ЕС и включват сложни схеми за изпиране на пари от незаконни печалби. В един случай, засягащ Румъния, Италия, Белгия и Испания, ОЛАФ препоръча събирането на 25 милиона евро. Вместо да бъдат използвани за пътната инфраструктура, парите са били изпрани чрез взаимосвързани дружества и плащания за фиктивни услуги, а първото място при подбора е било спечелено чрез установена от ОЛАФ подозрителна връзка в националните органи. В годишния доклад са дадени и други примери, които включват измами с финансирането за научноизследователска дейност, селското стопанство, развитието на селските райони и социалните фондове. В някои от случаите ОЛАФ разкри как въз основа на подправени документи са били искани средства от ЕС, като много от тези случаи са свързани и с изпиране на пари.

Защита на здравето и безопасността и опазване на околната среда

Фалшификаторите съзряха големи възможности за бизнес, след като пандемията от COVID-19 доведе до внезапно и драстично нарастване на търсенето на лични предпазни средства. ОЛАФ е по следите им от март 2020 г. и до момента е установила над 1000 подозрителни оператори и е помогнала за конфискуването на милиони неотговарящи на стандартите или фалшифицирани изделия, свързани с пандемията — по-конкретно маски за лице, но също и дезинфектанти за ръце и комплекти за тестване. Все така с оглед на защитата на здравето и безопасността операциите на ОЛАФ с нейните партньори предотвратиха до потребителите в ЕС да достигнат фалшифицирани храни и напитки — една от тези операции приключи с конфискуването на близо 1,3 милиона литра фалшифицирани вина и алкохолни напитки. Вниманието на ОЛАФ беше съсредоточено и върху околната среда, тъй като все по-често измамниците и контрабандистите развиват своята дейност в тази сфера. ОЛАФ взе участие в конфискации на незаконни пестициди, както и в предотвратяването на вноса в ЕС на няколко тона незаконни хладилни газове (флуоровъглеводороди). Ако не беше блокиран, товарът от 14 тона флуоровъглеводороди, конфискуван благодарение на ОЛАФ през 2020 г., щеше да има същото отражение върху околната среда като 38 двупосочни полета от Амстердам до Сидни.

Цигари и тютюн от държави от ЕС и извън него

Тютюневите изделия съставляват голяма част от контрабандните или фалшифицираните стоки, с които ОЛАФ води борба всяка година. През 2020 г. ОЛАФ и нейните партньори иззеха общо почти 370 милиона цигари, предназначени за незаконна продажба в ЕС и с произход извън неговите граници. В същото време ОЛАФ е изключително активна и в борбата с фалшификаторите, които се занимават с незаконно производство на цигари в рамките на ЕС. Вследствие на операция, продължила три години, в която участваха 10 държави, бяха конфискувани 95 милиона незаконни цигари и 300 тона тютюн, бяха извършени над 200 ареста и бяха предотвратени финансова вреда оценена на  80 милиона евро. ОЛАФ участва и в три големи операции, свързани с тютюн за наргиле — все по-популярно изделие сред контрабандистите през последните няколко години.

Докладът на ОЛАФ за 2020 г. може да намерите тук.

 

файлови документи
Прикачен файл Size
olaf_report_2020_en.pdf 5.01 MB