Споразумение за сътрудничество между Съвета АФКОС и КПКОНПИ

Съветът АФКОС и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество сключиха споразумение за сътрудничество. Споразумението е подписано на 24 март 2020 г. от министъра на вътрешните работи Младен Маринов и от председателя на Комисията Сотир Цацаров.

Споразумението има рамков характер и предвижда възможност за развиване на сътрудничеството, участие в мероприятия от взаимен интерес, изпращане на сигнали между компетентните органи, участие в работни срещи и провеждане на обучения.

С подписването на документа е изпълнена мярката към стратегическа цел 2 „Повишаване на ефективността при разкриване и противодействие на нередностите и измамите”, заложена в Плана за действие за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.

файлови документи