"Повишаване на административния капацитет на органите, свързани с изпълнението на ПМДР 2014-2020“, гр. Поморие, 29-31 януари 2020 г.

Служител на дирекция АФКОС участва в семинар на тема „Повишаване на административния капацитет на органите, свързани с изпълнението на ПМДР 2014-2020“. Събитието беше проведено в гр. Поморие, в периода 29-31 януари 2020 г.

Представителят на дирекцията изнесе презентация на тема „Администриране на нередности“. Засегнати бяха основните моменти, свързани с прилагането на процедурите за администриране на сигнали за нередности и нередности. Специално внимание беше обърнато на въпросите на какъв етап следва да се квалифицират случаите като съмнение за измама, квалификацията на нередностите - според механизма за докладване и начина на докладването им за ПМДР 2014-2020, както и случаите, в които може да се приключи процедурата за администриране на нередности.