Служители от дирекция АФКОС бяха лектори на международна конференция, организирана в гр. София по програма „Херкулес“

Трима служители на дирекция АФКОС участваха като лектори в международна конференция на тема „Подобряване на сътрудничеството и моделите за контрол в превенцията на измами, свързани с митнически режими 4200 и 4000, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС“, организирана в изпълнение на проект на Национална агенция по приходите (НАП), финансиран по програмата за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз - „Херкулес III”.

В събитието взеха участие и служители на НАП, Агенция „Митници“, представители на Европейската служба за борба с измамите и експерти в приходната част на бюджета от Гърция, Румъния и Турция. В изпълнение на проекта са проведени  шест работни срещи/конференции в гр. София.

Служителите на дирекция АФКОС представиха темата „Ролята на националния Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС в Република България (АФКОС).“

Проектът има за цел да обмени споделени добри практики, да идентифицира мерки за подобряване на сътрудничеството с данъчните и митническите органи и да приложи съгласуван подход за изготвяне на оптимизиран модел за контрол с приходните администрации на Република Румъния, Република Гърция и Република Турция. Заедно с това, чрез изпълнението на проекта се цели подобряване на административния капацитет на НАП в областта на контрола, превенцията и борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС и подобрено трансгранично сътрудничество между приходните администрации от Балканския регион.

Повече информация за Програма „Херкулес“ можете да намерите на следния линк.