Служител от дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) участва в Обменна програма „Западни Балкани – контра тероризъм“ (CEPOL Western Balkan Counterterrorism)

В периода от 10.02.2019 г. до 15.02.2019 г., с цел участие в Обменна програма „Западни Балкани – контра тероризъм“ (CEPOL Western Balkan Counterterrorism)  в гр.  Тирана, Албания беше командирован служител на дирекция АФКОС. Той гостува на служител от криминална полиция на Тирана (Unit in Tirana Local Police Directorate) към Министерство на вътрешните работи на Република Албания.

Служителят на дирекция АФКОС се запозна с функциите, правомощията и отговорностите на Дирекция „Полиция“ на гр. Тирана,
отдела за „Незаконен трафик“, сектор „Икономическа и финансова престъпност“ и сектор „Изпиране на пари и финансиране на тероризъм“. Служители на полицейската дирекция на гр. Тирана запознаха българския представител със своята работа, организационната си структура, както и с добрите практики от своята работа. Българският представител посети Полицейската академия на Албания, като се запозна с полигона за стрелкова подготовка, помещенията за тактическа, физическа и психологическа подготовка, както и музея на полицейските оръжия, учебните зали, помещенията за почивка, медицинска помощ и паметника на загиналите служители на албанската полиция. В Главна дирекция на полицията – гр. Тирана бяха организирани срещи със специалистите от сектор „Изпиране на пари и активи на криминални престъпления”, където бяха обсъдени теми от взаимен интерес и се и повдигнаха въпроси от взаимен интерес, за споделяне на добри практики с българските полицейски служби и дирекции.

Г-жа Ариета Конеша, служител от криминална полиция на Тирана (Unit in Tirana Local Police Directorate) към Министерство на вътрешните работи на Република Албания, посети АФКОС – България в периода от 24.02.2019 г. до 01.03.2019 г. Проведени бяха редица срещи и дискусии с представители на различни национални институции от България в областта на националната сигурност, насочени към обмен на информация, експертиза и добри практики в областта на борбата с престъпността, корупцията, изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Целта на посещението на албанската служителка беше да се проучи опита на България в борбата с престъпленията във финансовата сфера, данъчните престъпления, разпространението на наркотични вещества, нередностите и измамите със средства, предоставени от ЕС, както и да се споделят добри практики, които ще дадат отражение върху по-ефективното проследяване и разрешаване на случаите, както на територията на Република България, така и на територията на Република Албания.