Приет е Доклад за дейността на Съвета за 2011

Приет е Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушения засягащи финансовите интереси на ЕС за 2011

На 2 април 2012 г. се проведе редовното заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС.

Заседанието бе открито от председателя на Съвета и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Единодушно бе приет представеният от него Доклад за дейността на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС за  2011 г.      Министърът на вътрешните работи представи за обсъждане и Отчета за изпълнение на Плана за действие за 2011 г. по изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2011-2013 г.  От заложените в него задачи 122 са напълно изпълнени, 4 – частично изпълнени и само 2 от задачите не са изпълнени. Отчетът бе приет единодушно от участниците в заседанието. 

Планът  за действие за 2012 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2011-2013 г.   също бе представен от министъра на вътрешните работи. Един от основните акценти в него е провеждането на съвместни инициативи от всички инстутици, представени в Съвета. Друг приоритет в Плана за 2012 е по-активното прилагане  на уеднаквените практики при администрирането на нередностите, както и практиките за подаване на сигнали за злоупотреби и нередности с европейски финансови средства.

Директорът на Дирекция  АФКОС Соня Клисарска представи информация за изпълнението на решението за приключване с окончателния вариант на измененията на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС и да се подготви за внасяне в Министерски съвет.

Информация за представени проекти по програмата ХЕРКУЛЕС ІІІ за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС, както и Проект относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите също бе представена пред участниците в заседанието на Съвета.

В заключение заместник-министър Веселин Вучков, който е и заместник-председател на Съвета информира присъстващите, че  приетите днес документи ще бъдат внесени в Министерски съвет.

файлови документи
Прикачен файл Size
Виж доклада 431.8 KB