13-ти семинар на Комуникационната мрежа на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), Люксембург, 2 – 4 декември 2015 г.

ОЛАФ, в сътрудничество с митническата служба на Люксембург, беше домакин на обучение относно това, как публичността може да бъде спирачка за измамите

От решаващо значение е обществеността да бъде постоянно информирана за това как да се бори с измамите в целия Европейски съюз, тъй като всяка година измамите струват на европейските данъкоплатци няколко милиона евро. Ето защо някои от 80-те лица от партньорски служби на ОЛАФ, популяризиращи въпросите, свързани с борбата с измамите в цяла Европа, се срещнаха в Люксембург в периода от 2 до 4 декември т.г. за 13-ия семинар на комуникационната мрежа на ОЛАФ за борба с измамите. Домакин на семинара беше Европейската служба за борба с измамите в сътрудничество с митническата служба на Люксембург. Темите и дискусиите на форума бяха съсредоточени върху най-използваните комуникационни средства, като например печатни медии, телевизия и радио, както и за възможностите за използване на нови медии. Министърът на финансите на Люксембург откри събитието.

От българска страна в семинара участваха представители на МВР и Агенция „Митници“.

Връзка към интернет страницата на ОЛАФ