Разследване на ОЛАФ доведе до наказателни производства срещу румънски депутати

Румънски антикорупционни прокурори са започнали наказателни производства срещу 12 лица, включително и двама членове на румънския парламент, след разследване, проведено от ОЛАФ, финализирано през юли 2015 г.

ОЛАФ разследва възможни нередности в проект, озаглавен „Социално предприемачество. Шанс за ромските общности“, който се финансира от Европейския социален фонд. Целта на проекта е била обучение на млади роми, които са уязвимо малцинство в Румъния, за някои аспекти на социалното предприемачество. По този начин се подкрепя тяхното социално интегриране. При проведеното разследване, включително с проверка на място в помещенията на Асоциация „Partida Romilor - Pro Europa“ - бенефициент на проекта, ОЛАФ не само открива, че проектът е само частично изпълнен, но и разкрива схема за измама, която е била създадена, за да се отклонят част от заплатите на персонала по проекта обратно в бюджета на организацията. На практика управлението на сдружението принудило служителите да плащат част от заплатите си обратно към сдружението под формата на "дарения". ОЛАФ изчислява, че по този начин 4.6 милиона евро са били ограбени от бюджета на Европейския съюз.

През август 2015 г. от ОЛАФ съобщават за резултатите от своето разследване на Националната дирекция за борба с корупцията (НДБК) и румънската съдебна власт, с препоръка за предприемане на действия за откриване на наказателно производство от компетентните румънски съдебни власти. Румънските антикорупционни прокурори са поискали от Камарата на депутатите да одобрят мерки за превантивното задържане на Мадалин Войку и Николае Паун - членове на румънския парламент, заподозрени в измама, във връзка със случая.

Според генералния директор на ОЛАФ Джовани Кеслер, този случай е още един пример на ОЛАФ за тясното сътрудничество с румънските власти и правоприлагането на закона срещу лицата застрашаващи финансовите интереси на ЕС. Г-н Кеслер заявява, че европейските пари трябва да се гарантират и разходват по правилен и подходящ начин, особено средствата, предназначени за подобряване живота на хората, които се сблъскват с дискриминация.

За повече информация: ОЛАФ Уебсайт