За 2015 г. Европейската служба за борба с измамите отчете рекорден брой на водените разследвания и чувствителен контрол върху трансграничните измами

На 31 май т.г. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) публикува своя доклад за работата си през изминалата година.

През 2015 г. работата на ОЛАФ е била изключително разнообразна. Сложните случаи варираха от разследване на измами в рамките на екологичен проект в Африка, до сътрудничество с японските и малайзийските власти по случай на неплащане на антидъмпингови мита в многомилионен размер или разбиване на престъпна мрежа за производство на фалшив шампоан в Испания.

„Нашите разследвания през 2015 г. още веднъж доказаха, че незаконните дейности не спират на националните граници“, заяви генералният директор на ОЛАФ Джовани Кеслер. „Това, от което се нуждаем сега обаче, е подходяща рамка, която дава възможност на държавите да работят ефективно заедно в борбата срещу измамите, затова трябва да постигнем напредък в създаването на Европейска прокуратура“, добави той.

През 2015 г. ОЛАФ приключи рекорден брой разследвания за службата – 304, като се концентрира по-специално върху намаляването на броя на продължителните случаи. През 2015 г. институцията започна 219 нови разследвания, което е особено голям брой, постигнат на фона на намаляването на броя на служителите.

През годината ОЛАФ издаде 364 препоръки към съответните органи на държавите-членки и към тези на Европейския съюз. Препоръките ще позволят възстановяване на неправомерно изразходвани средства на ЕС и ще улеснят подвеждането под съдебна отговорност на измамниците.

Структурните фондове отново бяха обект на по-голямата част от разследванията и ОЛАФ препоръча възстановяването на общо 888,1 млн. евро финансови средства в бюджета на ЕС.

През 2015 г. ОЛАФ има и сериозен принос към законодателните инициативи на Европейската комисия, като играеше особено активна роля в продължаващите преговори по предложението на Европейската комисия за създаване на Европейска прокуратура.

Освен всичко това, европейската служба подписа важни споразумения за административно сътрудничество с международни организации, включително с Европейската банка за възстановяване и развитие, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Световната продоволствена програма. Тези договори ще помогнат на ОЛАФ да задълбочи борбата си срещу трансграничните измами, особено в областта на външната помощ на ЕС.

Доклад на Европейската служба за борба с имамите

Повече информация може да бъде намерана на интернет страницата на ОЛАФ

файлови документи
Прикачен файл Size
Съобщение на ОЛАф 178.39 KB