ХХІ-та Годишна конференция на Работна група „Цигари” се проведе в Рига, Латвия, на 29-30 юни 2016 г.

В конференцията, организирана от ОЛАФ, в сътрудничество с Държавната приходна служба на Латвия, участваха представители на 28-те държави-членки, трети страни (Украйна, Турция, Грузия, Молдова, Русия и Норвегия), ОЛАФ, ЕВРОПОЛ, Световната митническа организация, EUBAM, RILO, PMI, JTI, BAT. От българска страна в конференцията взеха участие представители на дирекция АФКОС - МВР, Агенция „Митници“ и ГДБОП-МВР. Конференцията премина по предварително подготвена програма, която включваше пленарни сесии с презентации от ОЛАФ, държавите-членки, трети страни и големите тютюнопроизводители PMI, JTI, BAT, както и четири работни групи за дискусии по две специфични теми, с анализ, заключения и предложения за бъдещи мерки. От страна на тютюнопроизводителите PMI, JTI и BAT беше представена конкретна информация за задържани цигари, нови методи и пътища, статистика.

При откриването на конференцията приветствие от страна на домакините поднесе г-жа Dana Reizniece - Ozola, министър на финансите на Латвия, която наблегна на големите загуби за бюджета на ЕС и Латвия от контрабандата на цигари и подчерта необходимостта от нулева толерантност към престъпниците и към засилване на сътрудничеството. Тя представи мерките предприети от правителството на Латвия за подобряване взаимодействието на министерство на финансите с приходните агенции, както и подписаното национално споразумение с големите тютюнопроизводители - мерки които са довели до намаляване на нелегалния пазар в Латвия през 2015 г.