Годишна конференция на „Работна група по цигарите”, 12-15.10.2015 г. в гр. Братислава, Словакия

В гр. Братислава, в периода от 12 до 15 октомври т.г., Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) организира ХХ-та Годишна конференция на „Работна група по цигарите”. По време на конференцията бяха обсъдени основните проблеми на европейско и национално ниво в областта на борбата с контрабандата и нелегалното производство и разпространение на цигари и цигарени изделия. От българска страна в конференцията взеха участие представители на дирекция АФКОС – МВР, на дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ в Агенция „Митници“ и на ГДБОП.

В презентациите на ОЛАФ бяха посочени правомощията на Службата за провеждане на разследвания, правната основа, характерни случаи на сътрудничество и водени разследвания свързани с контрабанда на цигари, анализ на статистиката за конфискувани в държавите-членки цигари. Своята дейност в тази посока представиха и Словакия, Италия/Германия, Латвия, Гърция.

Големите тютюнопроизводители PMI, JTI, BAT, ITL представиха конкретна информация за задържани цигари, нови методи и пътища, както и статистика.

В програмата на пленарната сесия беше включено представяне и на България. Участникът от дирекция АФКОС – МВР направи презентация на тема: „ОЛАФ – АФКОС България. Сътрудничество в борбата срещу контрабандата и нелегалното производство на цигари“.