Начало / Дейност / Проекти

Банери

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Проекти

Проект № 0119-АФКОС-1.7 „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата й по СКФ“

1 май 2013

С договор № 49/10.04.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Техническа помощ”, дирекция АФКОС получи финансиране по проект „Обезпечаване...
Пълният текст

Проект „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР"

1 август 2012

* С договор № 7/03.06.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Техническа помощ”, дирекция АФКОС получи финансиране по проект...
Пълният текст

Туининг лайт проект “Укрепване на АФКОС България за подобряване защитата на финансовите интереси на Европейските общности”, финансиран по Преходния финансов инструмент.

Проектът се изпълнява от дирекция АФКОС - МВР в сътрудничество с Федералното министерство на финансите на Германия. На Федералното министерство на финансите на Германия, съвместно с българската...
Пълният текст

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Генералния секретариат за борба с корупцията на Република Гърция

Във връзка с покана на Генералния секретариат за борба с корупцията (ГСБК) - АФКОС Гърция, в периода от 19-ти до 24-ти октомври 2015 г. в гр. Атина беше проведено посещение с цел обмяна на опит,...
Пълният текст

Обмяна на опит между дирекция АФКОС – МВР и Дирекция „Контрол и антикорупция“ при Правителствената служба на Словашката Република

Във връзка с покана на Дирекция „Контрол и антикорупция“ при Правителствената служба на Словашката Република – АФКОС Словакия (Control and Anti-Corruption Section of the Slovak...
Пълният текст

Проект „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР"

* С договор № 7/03.06.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Техническа помощ”, дирекция АФКОС получи финансиране по проект...
Пълният текст

Новини и събития

Обучение за служителите на дирекция АФКОС в периода 18 – 20 декември 2017 г., хотел „Здравец“, гр. Велинград

В периода 18 – 20 декември 2017 г. в гр. Велинград, обл. Пазарджик, беше проведено обучение за служителите на дирекция АФКОС в изпълнение на дейност 2 „Участия в събития,...
Пълният текст

Събития

VІ-та кръгла маса по проекта беше проведена в хотел „Дипломат плаза” в гр. Луковит, в периода 6 – 8 февруари 2013 г.

11 февруари 2013

Темите бяха със специфичен акцент по усвояването на европейски средства в Северозападния район за планиране. В събитието участваха: представители на ОЛАФ, Испанската Републиканска полиция и...
Пълният текст

V-та кръгла маса по проект № 0084-АФКОС-1.7 беше проведена в периода 14 – 16 ноември, в хотел „Рачев Резидънс”, с. Арбанаси

16 ноември 2012

В събитието участваха представители на: *Дирекция АФКОС – МВР *ОЛАФ - служител в отдел B. 3 „Земеделски и Структурни фондове” *Независима служба за борба с нередностите и...
Пълният текст

ІV-та кръгла маса по проект № 0084-АФКОС-1.7 беше проведена в периода 12 – 14 септември, в хотел „Астера”, кк. Златни пясъци

17 септември 2012

В събитието участваха представители на: *Дирекция АФКОС – МВР *ОЛАФ - служител в отдел B. 3 „Земеделски и Структурни фондове” *Службата за разследване на финансови...
Пълният текст
   123 > >>