Начало / Дейност / Доклади

Банери

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ДОКЛАДA ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС


Правителството одобри на заседанието си от 8 юни 2017 г. Доклада за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС през 2016 г., и прие Отчета за изпълнение на задачите, заложени в актуализирания План за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС за периода 2014-2020 г.

Документите са изготвени на базата на информация, предоставена от членовете на Съвета и от Прокуратурата на Република България.

Докладът обхваща мерките, предприети от страната ни за борба с измамите, засягащи приходната и разходната част на бюджета на ЕС. В него са представени по-важните мерки за осъществяването на ефективна превенция и противодействие на нередностите и измамите.

Отчетът за изпълнение на задачите, заложени в актуализирания План, представя достигнатите стойности на заложените индикатори за наблюдение за целия двугодишен период, като изпълнението на мерките в плана е 94%.

Одобреният доклад може да намерите тук. Doklad_2016.pdf (2.49 MB)