Новини

Работно посещение на г-н Тиери Кретиен, директор на дирекция А "Разследвания и операции I" в Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)

В периода 22 – 24 февруари 2010 г., по покана на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, г-н Цветан Цвеатнов, в София беше проведено посещение на г-н Тиери Кретиен, директор на дирекция А „Разследвания и операции І” в Европейската служба за борба с измамите.

Извънредно заседание на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, 22 декември 2009 г.

На 22 декември 2009 г. в Заседателната зала на Министерство на вътрешните работи се проведе извънредно заседание на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. Повод за заседанието беше разглеждането на Доклад на експертната работна група, създадена със Заповед № Із-2257 от 07.12.2009 г. на председателя на Съвета, съдържащ предложение, относно разходването на средствата по трите транша, постъпили в специално открита сметка, в изпълнение на подписано в Брюксел на 14.12.2007 г.

Редовно заседание на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, 04 декември 2009 г.

На 04 декември 2009 г. в Заседателната зала на Министерство на вътрешните работи се проведе редовно заседание на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. Бяха обсъдени: