AФКОС

Проект „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР"

Събитие Териториален обхват Планиран срок за провеждане Място на събитието
1-ва кръгла маса Югозападен район за планиране 23 – 25 април 2012 г. Банско
2-ра кръгла маса Южен централен район за планиране 17 – 19 май 2012 г. Стара Загора
3-та кръгла маса Югоизточен район за планиране 2 – 4 юли 2012 г. Ахелой
4-та кръгла маса Североизточен район за планиране 12 - 14 септември 2012 г. Златни пясъци
5-та кръгла маса Северен централен район за планиране 14 - 16 ноември 2012 г. Арбанаси
6-та кръгла маса Северозападен район за планиране 6 - 8 февруари 2013 г. Луковит
Събитие Планиран срок за провеждане Място на събитието
1-ва работна среща – тримесечна Март 2012 г. Банско/Разлог
2-ра работна среща – годишна Април 2012 г. Боровец
3-та работна среща – тримесечна Юни 2012 г. Велинград
4-та работна среща – тримесечна Септември 2012 г. Банско/Разлог
5-та работна среща – тримесечна Декември 2012 г. Пловдив
6-та работна среща – тримесечна Март 2013 г. Велинград
7-ма работна среща – годишна Aприл 2013 г. Боровец

1. Организиране и провеждане на проверки на място, провеждани съвместно с ОЛАФ, на бенефициенти, финансирани по СКФ;

Проверките на ОЛАФ се провеждат на територията на цялата страна, като по инициатива на дирекцията започнаха да се сформират екипи, придружаващи и оказващи съдействие на инспекторите от ОЛАФ. Проверките се извършват съвместно с представители на дирекция АФКОС, представители на Управляващия орган и служители на териториалните дирекции на МВР с цел да се създадат необходимите условия за нормално и безпрепятствено протичане на проверките.

2. Закупуване на техника и офис оборудване за техническо осигуряване работата на дирекция АФКОС;

Тази дейност, финансирана със средства на Оперативна програма „Техническа помощ”, предвижда подновяване на старото и амортизирано офис оборудване, за осъществяване на ежедневните дейности на служителите на дирекция АФКОС.

Ще бъдат закупени следната техника и оборудване:

Със средства по проекта е закупено ново обзавеждане за работните помещения в дирекция АФКОС, както и модерно озвучително и мултимедийно оборудване за заседателна зала.

3. Изработване на интернет страница на дирекция АФКОС;

В рамките на проекта е разработена интернет страница с вътрешен форум и база-данни, които ще се ползват изцяло за нуждите на дирекцията, Управляващите органи, Междинните звена и други заинтересовани структури.

4. Осигуряване на информираност и публичност по проекта.