AФКОС

Делегация от Република България участва в семинар на тема „Повишаване на осведомеността, като ефективен инструмент за предотвратяване на измамите и корупцията”, проведен в гр. Рига, Латвия

На 22 и 23 февруари 2018 г. в гр. Рига, Латвия беше проведен семинар на тема „Повишаване на осведомеността, като ефективен инструмент за предотвратяване на измамите и корупцията”. Събитието е част от проект, изпълняван от АФКОС – Латвия, финансиран със средства по Програма „Херкулес III”.

В семинара участваха представители на Службите АФКОС в държави – членки на Европейския съюз, представители на правоохранителните и правоприлагащи органи, както и разследващи журналисти. Българската делегация включваше служители на дирекция АФКОС – МВР, ГДНП,  ВКП и Агенция „Митници“. Българската делегация участва с кратки презентации, както и с конкретни коментари и заключения в дискусиите по отделните панели със специфичен акцент по противодействие и борба с измамите с европейски средства.

Програмата на семинара включваше теми, свързани с взаимодействието между всички национални компетентни органи и ОЛАФ, взаимодействието между правоприлагащите органи, медиите и гражданското общество, комуникацията и сътрудничеството между медиите и правоприлагащите органи в държавите членки, както и последствията от лошото и некоректно взаимодействие. Посочвани бяха конкретни примери от практиката, както от страна на националните институции, така и от страна на медиите.

Служителите на дирекция АФКОС – МВР представиха предприетите в Република България мерки за междуинституционално сътрудничество в областта на борбата с измамите. Наред с това, служителите на дирекцията участваха активно в дискусиите и дадоха оценка на предложените мерки за недопускане на некоректно изтичане на информация от държавните институции.