AФКОС

Стратегия на Комисията за борба с измамите

Стратегия на Комисията относно борба с измамите, юни 2011 г.

doc.gifStrategy_2011.bg.doc (195.5 KB)

План за действие в борбата срещу контрабандата на цигари и други форми на незаконна търговия с тютюневи изделия в ЕС

pdf.gifaction_plan_anti_smuggling_en_06_2013.pdf (997.37 KB)

Заключения на Съвета относно борбата срещу контрабандата на цигари и други форми на незаконна търговия с тютюневи изделия в ЕС, декември 2013 г.

 pdf.gifcouncil_conclusions_smuggling_en.pdf (109.6 KB)

План за действие в борбата срещу контрабандата на цигари и други форми на незаконна търговия с тютюневи изделия в ЕС, юни 2013 год.

pdf.gifaction_plan_anti_smuggling_en_12_2013.pdf (71.45 KB)