AФКОС

За контакт

Picture_022.jpgЗа контакти с дирекция АФКОС - МВР:
Тел. (+359) 2 940 14 45, Факс (+359) 2 983 35 21
e-mail: afcosbg@mvr.bg 

Директор на дирекция АФКОС - МВР
тел. (+359) 2 982 33 35

Адрес за кореспонденция:
гр. София 1000, пл. "Света Неделя" № 6.