• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Сигнали за нередности

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Сигнали за нередности

Формуляр за подаване на сигнали за нередности

:*
:*
:*
:
:
:**
:*
CAPTCHA
* Полетата са задължителни! * Поне едно от полетата е задължително! ** Приемат се следните типове файлове: .jpg, .gif, .png, .txt, .doc, .rtf, .pdf, .zip, .rar
erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png