• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Събития

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

VІ-та кръгла маса по проекта беше проведена в хотел „Дипломат плаза” в гр. Луковит, в периода 6 – 8 февруари 2013 г.

11.02.13 | Събития

Темите бяха със специфичен акцент по усвояването на европейски средства в Северозападния район за планиране.

В събитието участваха: представители на ОЛАФ, Испанската Републиканска полиция и дирекция АФКОС - МВР; представители на Главна дирекция „Национална полиция” и Областните дирекции на МВР в Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин, прокурор Ангелина Митова - ръководител на отдел VIII „Противодействие на престъпленията против финансовите интереси на ЕС и на Република България", заместник-окръжни прокурори и прокурори от Окръжните прокуратури в Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин, представители на Управляващите органи на централно и регионално ниво, на АДФИ от Велико Търново и Плевен, кмета на град Ловеч и представители на община Ловеч и община Троян.

Участниците обсъдиха въпроси и редица казуси свързани с подобряване на оперативното сътрудничество между институциите на европейско, национално и регионално ниво, за повишаване ефективността в борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Дискутирани бяха разследванията провеждани от ОЛАФ на основание Регламент 1073/99 и проверките на място в държавите-членки в съответствие с Регламент 2185/96, проблемите при приложението им в съответствие с националното законодателство в Испания и България и действията на компетентните институции.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png