• a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Събития

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

V-та кръгла маса по проект № 0084-АФКОС-1.7 беше проведена в периода 14 – 16 ноември, в хотел „Рачев Резидънс”, с. Арбанаси

16.11.12 | Събития

В събитието участваха представители на:

 • Дирекция АФКОС – МВР
 • ОЛАФ - служител в отдел B. 3 „Земеделски и Структурни фондове”
 • Независима служба за борба с нередностите и измамите в Хърватска
 • Главна дирекция „Национална полиция”
 • Областна дирекция на МВР – Велико Търново, Габрово, Разград, Силистра, Русе
 • Върховна касационна прокуратура
 • Апелативна прокуратура – Велико Търново
 • Окръжна прокуратура – Разград, Велико Търново
 • Районна прокуратура - Трявна, Силистра
 • Агенция за държавна финансова инспекция
 • Общини Габрово, Разград, Русе, Велико Търново
 • Управляващите органи на:
 • Оперативна програма „Регионално развитие”
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 • Оперативна програма „Транспорт”
 • Оперативна програма „Околна среда”

Участниците обсъдиха въпроси свързани с подобряване на оперативното сътрудничество между институциите на европейско, национално и регионално ниво, с акцент Северен централен район на планиране, за повишаване ефективността в борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Дискутирани бяха разследванията провеждани от ОЛАФ на основание Регламент 1073/99 и проверките на място в държавите-членки в съответствие с Регламент 2185/96, проблемите при приложението им в съответствие с националното законодателство в Хърватска и България и действията на компетентните институции.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png