• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Събития

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Проведена трета тримесечна работна среща по проект № 0084-АФКОС-1.7

22.06.12 | Събития

В периода 18–20.06.2012 г. в град Велинград се проведе трета тримесечна работна среща с участието на служителите по нередности от съответните звена на администрациите, работещи по СКФ на ЕС и представители на дирекция АФКОС по въпроси, свързани с докладването на нередности по СКФ и др.”, по проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”.

На срещата участниците бяха запознати с изготвените от дирекция АФКОС насоки за подобряване и оптимизиране на процеса на докладване, както и бяха обсъдени проблеми, възникнали при докладването на нередности за първо тримесечие на 2012 г. Бяха посочени най-често срещаните неточности в писмата и докладите за нередности, които дирекция АФКОС получава от Управляващите органи. Пред присъстващите беше изнесена и статистическа информация относно докладваните до ОЛАФ случаи на нередности за 2011 г и сравнение с минали периоди
На срещата бяха разгледани промените в Наредба за определяне процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС, също и последните изменения и допълнения на Закона за министерство на вътрешните работи, касаещи дейността на дирекция АФКОС. Присъстващите бяха запознати с функциите, задачите и насоките за развитие на дейността на дирекция АФКОС, като беше отделено внимание и на сътрудничеството с ОЛАФ в борбата с измамите, както и административно-контролната дейност, осъществявана от дирекция АФКОС.
На тримесечната среща се проведе и практическо занятие. Всеки участник индивидуално попълни доклад за нередност във формата на уведомление от Системата за управление на нередности – IMS, модул 1828, според зададен примерен казус.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png