• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Събития

Kалендар

май 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Проведени обучителни семинари по проблемите на докладване на нередности

12.03.10 | Събития

На 09.03.2010 г. и 10.03.2010 г. в учебната зала на дирекция „АФКОС” – МВР, служителите от сектор „Докладване на нередности” организираха и проведоха семинари за обучение на служителите по нередности от изпълнителните агенции, управляващите органи и междинните им звена, по програми съфинансирани със средства от Европейския съюз. Цели на обучението бяха запознаване с предоставената от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) електронна система за управление на нередности и дискутиране на проблеми и възникнали въпроси при докладването на нередности за четвърто тримесечие на 2009 година. През първия ден в обучението взеха участие 28 служители, които бяха обучени за работа с модула за управление на нередности по предприсъединителните програми. През втория ден в обучението взеха участие 21 служители, които бяха обучени за работа с модула за управление на нередности по оперативните програми.

С провеждането на тези обучения се създадоха условия за преминаване изцяло към електронно докладване на нередности чрез предоставената от ОЛАФ система за управление на нередностите. Това докладване вече е напълно въведено за земеделските фондове, предвид по-ранното реализиране на електронния модул конкретно за тях.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png