• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Събития

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Семинар на тема „Борба с корупцията със средства от фондове и програми на ЕС”

19.04.10 | Събития

В периода 12 – 15 април 2010 г. дирекция АФКОС – МВР в партньорство с Федералното министерство на финансите, Германия проведе обучение на тема „Борба с корупцията със средства от фондове и програми на ЕС”.

По време на обучението бяха представени теми в областите на кохезионната политика на ЕС, системата за управление и контрол за превенция на корупцията, вътрешен контрол и системни проверки в институции, съгласно Регламент (ЕО) 1083/2006.

В семинара участваха представители на Управляващите органи на Оперативни програми „Техническа помощ”, „Административен капацитет”, „Околна среда”, „Човешки ресурси”, „Регионално развитие”, „Транспорт”, „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, "Развитие на сектор Рибарство". Също така, дирекция „Национален фонд” в министерство на финансите, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз, Агенция „Държавна финансова инспекция”, Държавен фонд „Земеделие”, „Европейски рибарски фонд”.

По въпросите, свързани с корупцията и по-специално, корупцията при усвояването на европейски фондове, участваха представители на отдел „Противодействие на престъпленията против финансовата система на Европейския съюз” – ВКП, на главна дирекция „Икономическа и финансова сигурност”, ДАНС, на главна дирекция „Криминална полиция”, на главна дирекция, „Борба с организираната престъпност”, на главна дирекция „Досъдебно производство”, на дирекция „Международни проекти” в МВР, на дирекция „Вътрешен одит” в МВР, както и на дирекция „Програмиране и управление на бюджета” в МВР.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png