• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Събития

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Семинар на тема „Докладване на нередности по фондове и програми на ЕС”

11.05.10 | Събития

В периода 27 – 28 април и 4 – 5 май т.г., в хотел „РИЛА”, беше проведено обучение на тема „Докладване на нередности по фондове и програми на ЕС”. Лектори по време на семинара бяха г-н Томас Хапке, служител във Федералното министерство на финансите, отдел „Контрол на средствата от ЕС и превенция на измами”, г-жа Кристин Шабе, служител във Федералното министерство на финансите, г-жа Кристина Хумел и г-жа Анке Шюсе, служители в Сенатската администрация на Федерална република Германия, г-жа Анелизе Думер, служител в Сенатската администрация за икономика, технологии и въпроси на жената.

По време на обучението бяха разгледани и дискутирани теми като „Дефиниция за нередност, разлика между нередности и други (административни) грешки”, „Процедури по докладване в съответствие с Регламент 1681/94 и Регламент 1848/06 чрез модул IMS”, „Предотвратяване и разкриване на нередности”, “Контрол и други механизми за предотвратяване и разкриване на нередности, роля на Управляващите органи, роля на Сертифициращите органи, роля на Одитиращите органи” и др.

В обученията взеха участие служителите по нередности в Управляващите органи и Междинни звена по фондове и програми, финансирани със средства от ЕС, служители от Сертифициращи и Одитиращи органи, както и представители на Сметната палата и дирекция АФКОС – МВР.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png