• a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Събития

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Проведено обучение по проект „Опитът на Италия в борбата с измамите със средства от ЕС в подкрепа на компетентните български власти за превенция и противодействие с цел защита на финансовите интереси на Европейските общности”

21.02.11 | Събития

В периода 24.01.2011 – 11.02.2011 г. беше проведено обучение на 25 експерти от Дирекция АФКОС, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, Главна дирекция „Криминална полиция”, Главна дирекция „Досъдебно производство”, Държавна агенция „Национална сигурност” и Специализирано звено за разследване на злоупотреби със средства от ЕС към Върховна касационна прокуратура по съвместен проект на МВР и Финансовата гвардия на Република Италия в областта на противодействието на финансовите измами и сътрудничеството с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Проектът беше финансиран със средства по програма Hercule II 2007 - 2013 г. Дирекция АФКОС - МВР беше координатор на дейностите от българска страна.

Обучението беше разделено на два етапа.

Първият етап се проведе в периода 24.01.2011 – 04.02.2011 г. в Данъчното училище на Guardia di Finanza в Лидо ди Остия – Рим и обхвана теоретичен модул, разглеждащ следните въпроси:

 • задачи, правомощия и структура на Финансовата гвардия и ОЛАФ;
 • задължения и правомощия на криминалната полиция;
 • секвестър и конфискация;
 • финансови разследвания и документни проверки;
 • разследвания в борбата с организираната престъпност;
 • пране на пари;
 • Структурните фондове 2007-2013;
 • Земеделските фондове;
 • докладване на нередности;
 • индикатори за измами;
 • наказателно производство в областта на защита на финансовите интереси на ЕС;
 • международно сътрудничество, както и практическо приложение на Регламент 2185/1996 относно проверките на място и сътрудничеството с ОЛАФ и ЕК.

През втория етап, проведен в периода 07 – 11.02.2011 г., се осъществи практическо обучение в четири регионални структури на Guardia di Finanza в Италия – Палермо, Бари, Катанзаро и Каляри.

Заключителният модул по проекта, по време на който бяха обобщени резултатите от проведеното обучение, беше проведен на 17 и 18 февруари в Академията на МВР в присъствието на Заместник министър-председателя на Република България и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и Н. Пр. г-н Стефано Бенацо, посланик на Република Италия в България. И двамата изразиха обща позиция, че добрата работа по проекта за защита на финансовите интереси на ЕС е основа в търсенето на нови инициативи за партньорство. Генерал Векионе - ръководител на Департамента за координация на общностните политики на Италия към Министерски съвет и генерал Карбоне - ръководител отдел II на Guardia di Finanza, Анализ и международни отношения, представляващ Финансовата гвардия като бенефициент по проекта, връчиха сертификати на участниците от българска страна.

Проведеното обучение в школата и в регионалните структури на Guardia di Finanza даде на експертите от България изключителни възможности за обмяна на опит и добри практики, както и за задълбочаване на оперативното сътрудничество в борбата срещу измамите с европейски финансови средства, което е от голямо значение за по-нататъшната им работа. Преминалите обучението експерти ще разпространят получените знания и добри практики  сред своите колеги в рамките на семинари и работни групи в съответните служби.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png