• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Събития

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Работно посещение на г-н Тиери Кретиен, директор на дирекция А "Разследвания и операции I" в Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)

26.02.10 | Събития

SOLAF.JPGВ периода 22 – 24 февруари 2010 г., по покана на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, г-н Цветан Цвеатнов, в София беше проведено посещение на г-н Тиери Кретиен, директор на дирекция А „Разследвания и операции І” в Европейската служба за борба с измамите.

В състава на придружаващата го делегация участваха г-н Волфганг Хетцер, съветник по антикорупционни въпроси в ОЛАФ, г-н Алесандро Бутиче, началник на отдел А.3 „Преки разходи и външна помощ”, дирекция „Разследвания и операции І”, г-н Джеймс Суини, началник на отдел В.4 „Структурни мерки”, дирекция В „Разследвания и операции ІІ”, г-н Еди Вайнс, началник на отдел С.3 „Взаимопомощ и разузнаване”, дирекция С „Оперативна подкрепа и политики”. От българска страна делегацията се придружаваше от дирекция АФКОС – МВР.

Посещението имаше работен характер. Бяха проведени срещи с министър-председателя на Република България, г-н Бойко Борисов, със заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, г-н Цветан Цветанов, главния прокурор на Република България, г-н Борис Велчев, с министъра на правосъдието, г-жа Маргарита Попова, с отдел “Противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС – ВКП, както и с дирекция АФКОС – МВР.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png