• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Събития

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Дирекция АФКОС проведе обучителен семинар на служители от Оперативна програма „Наука, образование и икономически растеж“ 2014 - 2020

На 14 юли 2017 г., по искане на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука, образование и икономически растеж“ 2014 - 2020, в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади в гр. София се проведе обучителен семинар на тема „Нередности и измами със средства от ЕСИФ“. Лектори в обучението бяха експерти от различните отдели на дирекция АФКОС.

В семинара участваха над 50 служители на Управляващия орган. Основните теми, свързани с правните основи и дефиниции по отношение на нередностите и измамите със средства на ЕС, разследванията и проверките на място, провеждани от ОЛАФ , както и работата по сигнали и провеждането на административни проверки за идентифициране на нередности, бяха представени от представителите на различните отдели на дирекция АФКОС.

Оказаната методическа помощ от страна на дирекция АФКОС не само допринесе за повишаване на административния капацитет на УО в процеса по администриране, регистриране, докладване и разследване на нередности и измами, но също така е и значима превантивна мярка за защита на финансовите интереси на ЕС и националния бюджет, съгласно контролните и координационни функции на дирекцията.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png