• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Събития

Kалендар

юни 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС) отпразнува една година в структурата на МВР

17.02.11 | Събития

Министър Цветанов към служителите на АФКОС: С вашите усилия възстановихме доверието на европейските партньори.
Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, главният секретар на МВР Калин Георгиев, както и директори на основни структурни звена във вътрешното министерство, бяха гости на служителите в АФКОС.

Една година е малко време, но през него свършихте много работа. Вашите усилия и постигнатите резултати са принос за общата ни цел – възстановяване на доверието на партньорските служби – обърна се към екипа министър Цветанов. Той припомни високата оценка на директора на дирекция “Разследвания и операции” на ОЛАФ, г-н Тиери Кретен за значителното повишаване на капацитета и мотивацията на АФКОС. Именно укрепването на сътрудничеството на оперативно ниво с Европейската служба за борба с измамите беше един от акцентите в Плана за действие на дирекцията за 2010 година.

В поздравлението си към дирекцията и министър Томислав Дончев подчерта ключовата роля на националното звено за защитата на финансовите интереси и превенцията на измамите с фондове и средства на ЕС.

Директорът на дирекция АФКОС, г-жа Соня Клисарска изказа личната си благодарност към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, г-н Цветан Цветанов за оказаната подкрепа и гласуваното доверие. В обръщението си към двамата министри и ръководния състав на МВР, г-жа Клисарска подчерта, че без тяхната подкрепа и тази на цялото ръководството на МВР, нямаше да бъдат постигнати тези резултати. „Благодарение на вашата подкрепа създадохме успешен модел на АФКОС, който се дава за пример във всички държави в Европейския Съюз. Дирекцията се утвърди като една авторитетна, работеща структура за сътрудничество с ОЛАФ в борбата с измамите."

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png