• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Събития

Kалендар

май 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Kонференция на тема „Оперативни аспекти в борбата с измамите със средства от Структурните фондове“, 13 – 14 октомври 2014 г. в гр. Рим, Италия

В периода 13 – 14 октомври 2014 г. в гр. Рим, Италия се проведе конференция на тема „Оперативни аспекти в борбата с измамите със средства от Структурните фондове“, организирано от отдели В.3 и В.4, дирекция В Разследвания ІІ на ОЛАФ. Целта на конференцията беше да се осъществи практическа обмяна на информация от оперативен характер между експерти, да се идентифицират основните предизвикателства в борбата с измамите при Структурните фондове, да се споделят добри практики и да се подобри сътрудничеството между държавите-членки и между тях и институциите в ЕС. България беше представена от директора на дирекция АФКОС Борислав Хлебаров и прокурор Юлиана Петкова, ръководител на отдел 01 „Специализиран“ във Върховна касационна прокуратура.

Събитието беше открито и ръководено от Джеймс Суини, началник на отдел B.4 „Селско стопанство и структурни фондове - II“ в ОЛАФ. Диана Агости, ръководител на отдел „Европейски политики“ в Министерския съвет на Италия, приветства участниците в конференцията – над 100 представители на АФКОС, полицията и прокуратурата от 28-те държави-членки.

В международния форум участваха Енрико Занети, държавен секретар по икономика и финанси в Италия; генерал Саверио Каполупо, генерален командир на Гвардия ди финанца, Италия; Рафаеле Кантоне, президент на Националния италиански орган за антикорупционни практики; Майкъл Сервоз, генерален директор на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“, Европейска комисия (ЕК); Джовани Кеслер, генерален директор на ОЛАФ.

По време на конференцията бяха представени теми като „Кохезионна политика – прилагане на ефективни и пропорционални мерки против измами“, „Заетост, социални въпроси и приобщаване“, „Превенция на измами и разследване на измами: две допълващи се функции“, „Взаимодействие между Европейската сметната палата и ОЛАФ“, „Евроджъст и добавената стойност на взаимодействието“, „ОЛАФ и държавите-членки“ и др.

След пленарната сесия участниците бяха разделени в три работни групи. Дирекция АФКОС – МВР взе участие в третата работна група, свързана с функциите и задачите на структурите АФКОС. Обсъдиха се въпроси относно механизма на действие на споделеното управление. Директорът на дирекция АФКОС Борислав Хлебаров представи темата „Административни разследвания“. Основните моменти в презентацията бяха опитът на дирекция АФКОС и механизмът за извършване на административно разследване, както и необходимите стъпки, които следва да се предприемат при извършването на тази дейност.

Фокусът на дискусиите в работните групи беше насочен в следните области:

- набелязване на общи предизвикателства в борбата с измамите и тяхното разследване;

- залагане на ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите в областта на политиката на сближаване на ЕС;

- насърчаване на активно сътрудничество между органите на държавите-членки и ОЛАФ.

Конференцията прие на пленарно заседание заключения в три основни групи:

     Заключения относно организираната престъпност и измамите със средства по Структурните фондове

     Заключения относно борбата с корупцията при усвояването на средства по Структурните фондове

     Заключения относно ролята на АФКОС в борбата с измамите със средства по Структурните фондове

Срещата приключи с кратко обобщение и оценка на проведената конференция, с благодарност към присъстващите за изнесените презентации и активно участие в дискусиите по разглежданите въпроси.

 Информация относно събитието е публикувана и на интернет страницата на ОЛАФ.

 Group_Photo.jpg000_549.jpg000_543.jpg000_381.jpg000_330.jpg000_480.jpg

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png