• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Съвет > НОВИНИ ЗА РАБОТАТА НА СЪВЕТА

Kалендар

октомври 2018
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

НОВИНИ ЗА РАБОТАТА НА СЪВЕТА

26.03.10 | Събития

Редовно заседание на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности

На 26 март 2010 г. в Заседателната зала на Министерство на вътрешните работи се проведе редовно заседание на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО. Бяха обсъдени и приети: *Доклад за дейността на...

23.12.09 | Събития

Извънредно заседание на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности

На 22 декември 2009 г. в Заседателната зала на Министерство на вътрешните работи се проведе извънредно заседание на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. Повод за заседанието...

07.12.09 | Събития

Редовно заседание на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности

На 04 декември 2009 г. в Заседателната зала на Министерство на вътрешните работи се проведе редовно заседание на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. Бяха обсъдени:...
  << <123   
erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png