• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Съвет > НОВИНИ ЗА РАБОТАТА НА СЪВЕТА

Kалендар

октомври 2018
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Извънредно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС)

12.06.15 | НОВИНИ ЗА РАБОТАТА НА СЪВЕТА

На 12 юни 2015 г. в залата на Министерството на вътрешните работи се проведе извънредно заседание на Съвета АФКОС.

Основната тема беше разискването и вземане на решение относно използването на финансови средства, получени по сметка на Агенция „Митници”, в изпълнение на Споразуменията между Европейската комисия, държавите-членки и четирите големи тютюнопроизводители PMI, JTI, ITL и BAT. Според подписаните споразумения, средствата, получавани от държавите-членки, трябва да се предоставят на компетентните национални власти и да се използват за защита на финансовите интереси на ЕС и по-специално за закупуването на специализирано оборудване и екипировка за борба с контрабандата, фалшификацията, нелегалното производство и разпространение на цигари.

В резултат от представената информация за изразходваните до момента средства, получени по Споразуменията, направените предложения за изразходване на натрупаните към момента средства и след проведените дискусии Съветът АФКОС взе решение наличните към 09.06.2015 г. средства по специалната сметка на Агенция „Митници“ да бъдат разпределени по равно между Агенция „Митници“ и МВР за финансиране закупуването на техника, оборудване и автомобили, специално предназначени за борба с контрабандата, нелегалното производство и разпространение на цигари.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png