• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Другите за нас

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

"Законът и ние": Промени в Закона за МВР

23.11.11 | Другите за нас

Източник: БНТ

Спешни промени в Закона за МВР подготвя екип от юристи. Те ще дадат възможност на Дирекция АФКОС в МВР да получи законови правомощия да извършва административни разследвания. Това е препоръчал директорът на ОЛАФ Джовани Кеслер на срещата си с министър Цветанов и директора на дирекция АФКОС-МВР Соня Клисарска.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png