• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Другите за нас

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Другите за нас

Новини

Министерският съвет на Латвийската република прие Оперативна стратегия за борба с измамите

След една година упорита работа и успешно сътрудничество на АФКОС – Латвия със службите АФКОС в Малта и България, на 10 януари 2017 г. Министерският съвет на Латвия прие оперативна стратегия за борба с измамите. Стратегията е изготвена от...

Маргарете Хофман, директор на дирекция „Политика“ към Европейската служба за борба с измамите: Европейската служба за борба с измамите е удовлетворена от активното сътрудничество с дирекция АФКОС – МВР

Директорът на дирекция „Политика“ в ОЛАФ участва в Конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 г. – предизвикателства и перспективи“, която се проведе на 29 май т.г. в София. В своето изказване тя заяви следното:...

23.11.11

"Законът и ние": Промени в Закона за МВР

Източник: БНТ

Спешни промени в Закона за МВР подготвя екип от юристи. Те ще дадат възможност на Дирекция АФКОС в МВР да получи законови правомощия да извършва административни разследвания. Това е препоръчал директорът на ОЛАФ Джовани Кеслер на срещата си с министър Цветанов и директора на дирекция АФКОС-МВР Соня Клисарска.

21.11.11 | Новини

Джовани Кеслер: Дирекция АФКОС трябва да има законова възможност самостоятелно да извършва административни разследвания

Препоръката генералният директор на ОЛАФ даде по време на срещата си с вътрешния министър Цветан Цветанов. От българска страна участва и директора на дирекция АФКОС, г-жа Соня Клисарска. На срещата се дискутира сътрудничеството и съвместната...

13.05.11 | Новини

Директорът на ОЛАФ даде висока оценка на видимата решимост на българското правителство да доведе до успешен край започнатите разследвания в областта на борбата с измамите

Официалната среща на министър Цветан Цветанов и Джовани Кеслер се състоя днес в Брюксел. В процес на съгласуване е проект на ново оперативно споразумение за сътрудничество, което ще утвърди практическия модел в работните взаимоотношения между...

31.01.11

Тиери Кретиен: Наблюдава се значително повишаване на капацитета на АФКОС

Висока оценка за напредъка на България по отношение пресичането на измамите с европейски средства даде в писмо до министър-председателя Бойко Борисов г-н Тиери Кретиен, един от ръководителите на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Той изтъква положените от българското правителство усилия през 2010 г. за подобряване на националната система за защита на финансовите интереси на ЕС. В писмото се дава висока оценка на изпълнението на поетите от министър-председателя, г-н Бойко Борисов и заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, г-н Цветан Цветанов, ангажименти за повишаване на капацитета и мотивацията на дирекция АФКОС в МВР за сътрудничество с ОЛАФ".

"Вярвам, че интензивният обмен на информация и взаимното доверие, което изградихме, са добра предпоставка за постигане на положителни резултати", посочва Тиери Кретиен.

26.02.10 | Събития

Работно посещение на г-н Тиери Кретиен, директор на дирекция А "Разследвания и операции I" в Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)

В периода 22 – 24 февруари 2010 г., по покана на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, г-н Цветан Цвеатнов, в София беше проведено посещение на г-н Тиери Кретиен, директор на дирекция А „Разследвания и операции...
erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png