• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Новини

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Началната пресконференция по проект „Повишаване на ефективността в работата на Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР”

06.06.12 | Новини

На 5 юни 2012 г. от 11.00 ч. до 13.00 ч. в заседателната зала на пл. „Света Неделя” № 6 беше проведена началната пресконференция по проект „Повишаване на ефективността в работата на Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Договор № BG161PO002-1.7.01-0002-C0001. Стойността на проекта е 892 545,00 лв., със срок за изпълнение – до 30 април 2013 г.

Целта на събитието беше да се информират заинтересованите страни и широката общественост за стартирането на проекта, неговите основни цели, дейности и очакваните резултати. Участваха заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, г-н Цветан Цветанов, заместник-министъра на вътрешните работи, г-н Веселин Вучков, директора на дирекция АФКОС – МВР, г-жа Соня Клисарска, началника на сектор „Оперативно сътрудничество”, г-н Бойко Костов и началника на сектор „Докладване на нередности”, г-н Георги Зайков.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png