• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Новини

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Директорът на ОЛАФ даде висока оценка на видимата решимост на българското правителство да доведе до успешен край започнатите разследвания в областта на борбата с измамите

13.05.11 | Новини

olaf_05_11.jpgОфициалната среща на министър Цветан Цветанов и Джовани Кеслер се състоя днес в Брюксел. В процес на съгласуване е проект на ново оперативно споразумение за сътрудничество, което ще утвърди практическия модел в работните взаимоотношения между дирекция АФКОС – МВР и ОЛАФ.

Министър Цветан Цветанов заяви категоричната позиция на българското правителство да продължи целенасочените действия в борбата с измамите с фондовете на ЕС. В рамките на участието му в извънредното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи” в Брюксел, днес той проведе официална среща с новия директор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) Джовани Кеслер.  В хода на разговорите директорът на ОЛАФ за пореден път даде висока оценка и признание за работата на дирекция АФКОС в МВР в областта на координацията и оперативното подпомагане на разследванията на агенцията. Той изрази задоволство и от видимата решимост на българското правителство да доведе до успешен край започнатите разследвания в областта на борбата с измамите  и създадения от него инструментариум. Министър Цветанов и Джовани Кеслер разговаряха и за постигнатото в рамките на стартиралото реално и измеримо оперативно сътрудничество по конкретни разследвания от взаимен интерес във важни области, сред които и контрабандата на цигари. Те се обединиха около тезата, че съвременните форми на икономическата престъпност излизат извън националните граници на конкретна държава-членка. Нейният трансграничен характер може да бъде разбит и неутрализиран само с ефикасно сътрудничество, основано на редовен обмен на информация и задълбочен анализ.

По време на срещата бе договорено да продължи съдействието в областта на обучението и обмена на добри практики. В процес на съгласуване е и проект на ново оперативно споразумение за сътрудничество, което ще утвърди практическия модел в работните взаимоотношения между дирекция АФКОС – МВР и ОЛАФ.

Господин Джовани Кеслер прие с удоволствие и поканата от министър Цветанов да посети България  и се ангажира посещението  да се осъществи възможно най-скоро.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png