• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Новини

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Джовани Кеслер: Дирекция АФКОС трябва да има законова възможност самостоятелно да извършва административни разследвания

21.11.11 | Новини

kesler.jpgПрепоръката генералният директор на ОЛАФ даде по време на срещата си с вътрешния министър Цветан Цветанов. От българска страна участва и директора на дирекция АФКОС, г-жа Соня Клисарска.

На срещата се дискутира сътрудничеството и съвместната работа между Европейската служба за борба с измамите и Министерството на вътрешните работи. Генералният директор на ОЛАФ Джовани Кеслер изказа благодарност към министър Цветанов за добрата работа на дирекция АФКОС /националната контактна точка с ОЛАФ за България/ и оказаното сътрудничество на разследващите екипи на ОЛАФ. Той изрази задоволство от положителните промени, настъпили в тази област в последните години.

Министър Цветанов благодари за подкрепата и съдействието и изтъкна, че ОЛАФ е много важен партньор за България. Той подчерта, че дирекция АФКОС разчита на отправените от ОЛАФ препоръки за подобряване на работата и постигане на по-добри резултати. Според Джовани Кеслер доброто взаимодействие на двете институции е добра база за надграждане. Усилията оттук нататък трябва да бъдат концентрирани в няколко посоки. На първо място - да се даде законова възможност на дирекция АФКОС самостоятелно да извършва административни разследвания - както по искане на ОЛАФ, така и по своя инициатива. Втората препоръка е да се приложат съответните европейски правни норми на практика, така че да се даде възможност на ОЛАФ и дирекция АФКОС, в рамките на административните разследвания, които извършват, да изискват и получават информация, както и да извършват проверки на място, и в помещенията на икономически оператори, които не са директни бенефициенти по проекти, реализирани с европейски средства. Джовани Кеслер и министър Цветанов са единодушни, че трябва да се постави акцент върху резултатността от съвместната работа между Европейската служба за борба с измамите и България, като се разработи случай-модел, който би могъл да бъде иницииран от българската страна и разрешен с подкрепата на ОЛАФ, за да служи като добра практика за сътрудничество между държава-членка на ЕС и институция на европейско ниво.

В заключение министър Цветанов изтъкна, че от страна на българското правителство е поет политически ангажимент за засилване на борбата с измамите с европейски средства, за разкриване и предотвратяване на всякакви опити за злоупотреба със средства на европейските и българските данъкоплатци.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png