• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Новини

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДИРЕКЦИЯ АФКОС В ЦЕНТРАЛАТА НА ОЛАФ В БРЮКСЕЛ

proj_2016_10_w1280.pngВ периода 3-4 октомври 2018 г., представители на дирекция АФКОС - МВР, посетиха Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) с цел запознаване с работата на дирекциите и отделите в Службата и подобряване на взаимодействието и сътрудничеството между двете институции. Посещението включваше представяне на презентации и информация от страна на ръководители и служители на ОЛАФ, както и дискусии по представената информация и по конкретни казуси.

В рамките на посещението представителите на дирекция АФКОС бяха запознати в детайли с процесите на селектиране и представяне на случаите, по които се работи в ОЛАФ, както и с мерките, които се предприемат в резултат на проведените разследвания. Бяха засегнати и въпроси, свързани с програмата Hercule III, с борбата с контрабандата и нелегалното производство на цигари и със спецификата на извършване на анализ и докладване по превенцията на измамите.

Посещението беше оценено като изключително полезно и ползотворно и от двете страни, като израз на съществуващото добро сътрудничество и като  възможност за по-нататъшното му задълбочаване и разширяване в близко бъдеще. Посещението беше отразено на интернет страницата на Европейската служба за борба с измамите.

Информация за посещението, както и снимки от събитието могат да бъдат открити на електронен адрес: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/04-10-2018/olaf-receives-study-visit-bulgarian-anti-fraud-coordination-service_en 

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png