• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Новини

Kалендар

ноември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Второ редовно заседание за 2017 година на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

На 30 ноември 2017 г. от 10.00 ч. в зала „Европа“ на Академията на МВР се проведе второто редовно заседание на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета АФКОС). Заседанието беше открито и ръководено от заместник-председателя на Съвета АФКОС и заместник-министър на вътрешните работи Милко Бернер.

На заседанието се представи информация за изпълнение на решенията от първото редовно заседание на Съвета, проведено на 31.03.2017 г. Членовете обсъдиха и приеха Плана за действие за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.

Беше представен и обсъден проект за изменение на МПС 18/2003 за създаването на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.

Секретариатът на Съвета – дирекция АФКОС, представи и информация за Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно оценката на изпълнението на Регламент 883/2013 и българската позиция по насоките за неговото изменение, както и за работата на двете под-групи към Консултативния комитет за борба с измамите (COCOLAF) – „Превенция на измамите“ и „Докладване и анализ на нередности и измами“.

DSC_0020.JPG DSC_0023.JPG DSC_0027.JPG DSC_0029.JPG

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png