• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Новини

Kалендар

май 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

ОЛАФ и белгийската администрация на митата и акцизите представиха резултати от сътрудничеството им при няколко големи разследвания, свързани с митнически измами

Стойността на продуктите, внесени или изнесени от Европейския съюз (ЕС) всяка година възлиза на повече от 3 400 милиарда евро, което представлява 15% от световната търговия. Вносните мита за тези елементи съставляват повече от 10% от бюджета на ЕС – ценен източник на приходи. През последните години властите засилиха съвместните си усилия за ефективно противодействие на митническите измами с цел да се гарантира, че тези приходи не са отклонени към престъпни организации. На 7 декември 2016 г. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и белгийската администрация на митата и акцизите проведоха съвместна пресконференция в Брюксел, за да представят резултатите от съвместните им усилия в последните големи трансгранични разследвания, свързани с митнически измами.

Следователите от двете служби са обменяли оперативна информация, което е довело до изземването на най-малко 140 000 фалшиви цигари, редица арести, откриване на незаконни складове и елиминиране на престъпна мрежа, замесена в трафик на фалшификати от Китай към ЕС. По същия начин, по дело, свързано с избягване на антидъмпингови мита върху биодизела, ОЛАФ и белгийската митническа служба разкриха схема за измами, което е довело до възстановяване на 21 882 171 евро неплатените мита, както и предотвратяване на по-нататъшно увреждане на приходите на ЕС. Успешните резултати, получени в тези случаи, са възможни само чрез взаимна оперативна подкрепа между двамата партньори.

При откриването на пресконференцията, генералният директор на ОЛАФ Джовани Кеслер каза: „Ролята на митниците се развива, за да съответства на разрастващия се с бързи темпове пазар. Имаме нужда от модерни, свързани помежду си механизми, за да се работи с европейски подход и да се гарантира чистото, честното, безопасното и сигурното място на пазара, в полза на гражданите и на фирмите, спазващи закона. Това се осъществява посредством съвместни партньорства, като например това, представено днес, чиято цел е елиминирането на престъпни мрежи, както и защита на приходите, които могат да се използват за засилване на икономическия растеж и създаване на работни места“,

Генералният директор на администрацията на митата и акцизите Кристиян Вандерварен отбеляза, че: „Също така е важно да се подчертае и разбере, че ландшафтът на измамите се е променил много през годините и ще продължи да се развива с тенденциите в бизнеса, подобрения в технологиите и най-важното, да изпреварва непрекъснато променящите се наказателни операции. Правителствата, организациите и правоприлагащите органи трябва постоянно да се развиват и да се адаптират, за да изпреварват престъпните организации. Партньорството между ОЛАФ и Генералната администрация за митата и акцизите се подпомагат непрекъснато и преоткриват себе си, за да останат една крачка напред.“

ПОвече информация за дейността на ОЛАФ може да бъде намерена на интернет страницата

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png