• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития > Новини

Kалендар

май 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Генералният директор на Европейската служба за борба с измамите - Джовани Кеслер е в България по повод 14-та годишна професионална конференция на Европейските партньори срещу корупцията и Европейската мрежа от точки за контакт в областта на борбата с корупцията

IMG_5678.JPG

На 18 ноември 2014 г. министърът на вътрешните работи, г-н Веселин Вучков, се срещна с генералния директор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

По време на брифинг в Министерството на вътрешните работи Джовани Кеслер заяви, че установеното сътрудничество между България и ОЛАФ е послание за поети ангажименти на правителството в постигането на конкретни резултати в борбата с измамите.

Отличното сътрудничество между България и ОЛАФ ще продължи, заяви министър Веселин Вучков след проведената среща с генералния директор на ОЛАФ.

Министър Вучков изрази категорична позиция, че мястото на дирекция АФКОС е в МВР и ще остане непроменено, независимо от предстоящите законодателни промени във вътрешното ведомство. Той посочи, че министерството оказва сериозна експертна помощ на специализираното звено на Върховната касационна прокуратура за противодействие на измамите с европейските фондове. Министърът изтъкна своето задоволство, че новата Европейска комисия и новият заместник-председател Кристалина Георгиева имат ангажирано отношение спрямо борбата с измамите. Вътрешният министър отново подчерта непроменената подкрепа на България за създаване на Европейска прокуратура за противодействие на измамите с еврофондовете на ниво ЕС.

Генералният директор на ОЛАФ обърна внимание, че срещата с вътрешния министър Веселин Вучков е потвърдила ангажиментите на МВР в борбата с измамите и тяхното разследване. „Радваме се да видим правителство, което се е ангажирало с тези проблеми и подкрепя ОЛАФ“, заяви Кеслер и уточни, че установените със страната ни взаимоотношения в разследването на корупция и измами са на много добро експертно ниво. Да бъдат защитени интересите на гражданите е общ интерес, важно е и за ЕС, и за България, допълни генералният директор на ОЛАФ и посочи, че сътрудничеството в тази посока е послание за поети ангажименти в разследването, разкриването и санкционирането на случаите на измами и постигане на реални резултати.

След срещата си с министър Вучков, Джовани Кеслер посети дирекция АФКОС. Генералният директор на ОЛАФ изрази задоволство от работата на дирекцията, в качеството й на национална контактна точка на европейската служба. Г-н Кеслер благодари за отличното сътрудничество и установените добри практики в съвместната работа.

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png