• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития

Kалендар

ноември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Участие на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в Европейската програма за обмен на право-охранителни органи през 2017 г.

В периода от 24.09.2017 г. до 29.09.2017 г., с цел участие в Европейската програма за обмен на право-охранителни органи през 2017 г. - CEPOL  в гр. Букурещ, Румъния бяха командировани двама служители на дирекция АФКОС. Те гостуваха на служители от Отдела за борба с измамите (Fight against Fraud Department – DLAF) към Министерски съвет на Румъния /АФКОС Румъния/.

Служителите на дирекция АФКОС се запознаха с функциите, правомощията и отговорностите на Отдела за борба с измамите към Министерски съвет на Румъния – DLAF, законовите промени и опита на DLAF, свързан със защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (EC), различните аспекти на сътрудничеството между DLAF и Европейската служба за борба с измамите – ОЛАФ и разработената от Румъния Национална стратегия за борба с измамите.

Румънска делегация в състав г-н Андрей Кенди – директор на дирекция „Административни разследвания“ в DLAF, г-жа Лавиния Манду – заместник-директор на дирекция „Административни разследвания“ в DLAF и г-жа Алина Неагое – разследващ служител в дирекция „Административни разследвания“ на DLAF посети дирекция АФКОС – МВР, която беше техен домакин в периода от 01.10.2017 г. до 06.10.2017 г. В рамките на този период бяха проведени множество срещи и дискусии с представители на различни национални институции на България, насочени към обмен на информация, експертиза и добри практики в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС. Целта на посещението на румънската делегация беше да се проучи опита на България в борбата с нарушенията и измамите с европейски средства, както и да се споделят добри практики, които ще дадат отражение върху по-ефективното проследяване и разрешаване на случаите, при които има европейско финансиране, както на територията на Република България, така и на територията на Румъния.

В програмата на румънската делегация в България бяха предвидени множество срещи с български институции и правораздавателни органи, най-ярки измежду които бяха срещите, проведени в сградата на Специализираната прокуратура на Република България, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Национална полиция“, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, Агенция за държавна финансова инспекция и Държавен фонд „Земеделие“, където бяха представени конкретни случаи на проведени разследвания, при които има извършени измами с европейски средства и бяха откроени и описани различни схеми на измами, които биват използвани както на територията на България, така и на територията на Румъния.

Заключенията, направени по време на тези срещи бяха, че огромният потенциал за сътрудничество между българските и румънските национални институции следва да бъде експлоатиран в максимална степен с цел противопоставяне на новите тенденции за развитие на трансгранични измами с европейски средства, като усилията следва да бъдат насочени към интензивна обмяна на информация, експертиза и добри практики с цел ефективна защита на финансовите интереси на ЕС на територията на двете съседни държави-членки.

  IMG_a622af661b5c7044036f4c8510beabed_V.jpg IMG_69bfa9e0e4463563528310bdd8f10daf_V.jpg 20171003_141300_0_.jpg 20171003_154249.jpg 20171005_113303.jpg 20171005_113332.jpg 20171005_161453.jpg 20171005_161615.jpg IMG_87518bdfb5b7c51ba13c78cc373808c8_V.jpg 20171005_140144.jpg 20171005_161612.jpg

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png