• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития

Kалендар

декември 2018
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Първа кръгла маса на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средства на Европейския съюз“, 27 - 29 септември 2017 г.

SKF.jpgВ периода 27 - 29 септември 2017 г., в с. Арбанаси, обл. Велико Търново беше проведена първата кръгла маса на тема „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Разследване на престъпления, свързани със злоупотреби със средства на Европейския съюз“. Участници в събитието бяха разследващи полицаи и оперативни работници от 14-те Областни дирекции на МВР в Северна България, от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Главна дирекция „Национална полиция“. Основната цел на събитието беше представянето на механизмите за борба с нередностите и измамите при усвояването на средства от бюджета на Европейския съюз, както и обсъждането и предлагането на мерки, насочени към предотвратяването на такъв тип престъпления.

Като лектори по време на кръглата маса участие взеха съдия Пламен Дацов и прокурор Божидар Джамбазов. Магистратите запознаха участниците с процесуалните способи за разследване на престъпленията, свързани със злоупотреби със средствата на ЕС, както и със съдебната практика, която се прилага към системата за защита на финансовите интереси на Европейския Съюз.

Юлия Велчева от Администрацията на Министерския съвет – дирекция „Централно координационно звено”, представи оперативните програми в България, както и информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020.

Служители на Държавен фонд „Земеделие” представиха механизмите за противодействие на измамите по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020.

Представителите на дирекция АФКОС запознаха участниците с основните функции на дирекцията, координационните механизми и формите на сътрудничество. Специално внимание беше отделено на проверките на място, извършвани от ОЛАФ, както и на административните разследвания, водени от дирекция АФКОС.

В заключителната част на кръглата маса на участниците бяха връчени сертификати.

Събитието беше проведено в изпълнение на договор № BG05SFOP001-4.002-0010-С01/03.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ за изпълнение на финансов план чрез бюджетна линия № BG05SFOP001-4.002-0010 с наименование „Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ“.

image1.JPG IMG_20170927_142622729_HDR.jpg IMG_20170928_093259308_HDR.jpg IMG_20170928_132620681.jpg IMG_20170928_153609347.jpg IMG_20170929_092940952.jpg IMG_20170929_094534766.jpg IMG_20170929_121134999.jpg IMG_20170929_120920270.jpg image5.jpg20170920_143614.jpg20170927_142523.jpg

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png