• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития

Kалендар

октомври 2018
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Участие на представители на дирекция АФКОС в семинар на тема: „Средства за борба с измамите и изпълнение на Национална стратегия за борба с измамите“, гр. Рига, Латвия

Представители на дирекция АФКОС участваха в семинар на тема: „Средства за борба с измамите и изпълнение на Национална стратегия за борба с измамите“, проведен в периода 31.05 - 02.06.2017 г. в гр. Рига, Латвия. В семинара взеха участие над 80 представители от Европейската комисия, ОЛАФ, Европейската сметна палата, звената АФКОС (Латвия, Литва, Естония, Малта, Хърватия и България) и компетентни институции от редица държави-членки. Основните цели на семинара бяха утвърждаването на доброто сътрудничество между компетентните органи на държавите-членки в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС, както и обмяната на опит и добри практики между представителите на отделните европейски институции и държавите-членки.

Делегацията беше ръководена от директора на дирекция АФКОС - г-н Ивайло Николов и включваше още четирима служители, част от които освен участници дадоха своя принос и като лектори по конкретни теми в конференцията. Като ключова част от пленарните сесии на събитието беше разделянето на участниците в няколко тематични работни групи.

Проведеният семинар е част от проекта на АФКОС - Латвия „Засилване на капацитета на институциите, участващи в АФКОС мрежата, с цел идентифициране на стратегически и контролни средства за борба с измамите“. Проектът е подкрепен от Европейската Комисия и е финансиран по програма „Херкулес III” 2014-2020, създадена с цел да насърчава дейности в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС.

WED_7849.jpg

WED_7891.jpg WED_7819.jpg WED_7700.jpg 20170602_133802.jpg WED_7639.jpg WED_7822.jpg WED_7771.jpg

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png