• a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Новини и събития

Kалендар

октомври 2018
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Бюлетин

За да се абонирате за актуални новини от дирекция АФКОС - МВР, моля въведете Вашия имейл.

Проведено посещение на делегация от Република Латвия в България, финансирано чрез „TAIEX-REGIO Peer 2 Peer”, с цел обмяна на опит в областта на разследванията, координацията и комуникацията с обществеността в областта на борбата с измамите със средства на ЕС, с домакин дирекция АФКОС-МВР

В периода 4 – 6 април 2017 г. делегация на Република Латвия, водена от г-жа Nata Lasmane – директор на Одитния орган в Министерство на финансите, изпълняващ функцията на Служба за координация в борбата с измамите (АФКОС Латвия) осъществи работно посещение в София. В състава на делегацията бяха г-жа Ilona Skorobogatova – старши одитор в МФ, прокурор Jānis Mināts – Криминален отдел към Главния прокурор на Република Латвия и г-н Kristaps Kalnins – началник на отдел в икономическа полиция, разследващ измами със средства на ЕС, Национална полиция.

Посещението беше организирано от Европейската комисия по искане на латвийските власти и беше осъществено чрез Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“ (DG REGIO), която финансира тази експертна мисия с новата пилотна инициатива „TAIEX-REGIO Peer 2 Peer ”, с цел обмяна на опит между експерти от държавите-членки на ЕС.

Домакин на делегацията беше дирекция АФКОС – МВР в качеството й на национална точка за контакт с ОЛАФ и със съответните национални компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз в държавите-членки на ЕС.

Основната цел на работното посещение беше да се споделят най-добрите практики от страна на българските служби и институции, имащи функции и отговорности в борбата с измамите, с представителите на латвийските власти, с цел съгласуване на механизмите за борба с измамите на европейско ниво.

По време на посещението бяха проведени срещи в дирекция АФКОС, в Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР, Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет и Върховна касационна прокуратура, с презентации относно ролята и функциите на тези институции в борбата с измамите със средства от ЕС и с дискусии по конкретни казуси.

Посещението постигна една много важна цел – обмяна на добри практики между представителите от различните институции от двете държави-членки, създаване и затвърждаване на важни професионални и лични контакти.

20170406_130902.jpg 20170406_130927.jpg20170406_131010.jpg20170406_164620.jpglatvia4.jpglatvia3.jpg20170405_125021.jpg20170405_132442.jpg20170406_092030.jpg

erdf_bg.png Този продукт е създаден в изпълнение на Проект № 0084-АФКОС-1.7 „Повишаване на ефективността в работата на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)“ в МВР“, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-1.7.01-0002-C0001, финансиран от ЕФРР на ЕС и правителството на Република България чрез Оперативна програма Техническа помощ 2007 – 2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на продукта се носи от дирекция АФКОС - МВР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз. optp.png